Lennart R Svensson som Ma Sheng Fu i TV-serien Memories in China 2008

Memoirs in China

Sommaren och hösten 2007 spelade Lennart rollen som den svenske prästen och missionären Magnus Johansson (på kinesiska Ma Sheng Fu) i den nya Kinesiska TV-dramaserien Memoirs in China. Serien som är på 40 avsnitt är den hittills dyraste och största som producerats i Kina. Serien utspelar sig runt 1910 och Lennart spelar en präst som hjälper fattiga och hamnar i spännande situationer i ett par rika familjer. Språket var engelska, svenska och kinesiska. Serien sänds i kinesisk TV hösten 2008.

Beräknat tittarantal första avsnittet: 5-600 miljoner
Regisserad av mästaren Zhang Li.
Läs mer om äventyret i Kina i Lennarts 4 rapporter därifrån:

Lennart R Svensson som prästen Ma Sheng Fu i TV-serien Memories in China 2008
Lennart R Svensson som prästen Ma Sheng Fu i TV-serien Memories in China 2008
Lennart R Svensson som prästen Ma Sheng Fu i TV-serien Memories in China 2008